Make your own free website on Tripod.com

Modelarski klub Rijeka

Teorija jedrenja
Home
NOVOSTI
Nastupi za reprezentaciju Hrvatske
RAD S MLADIMA
Klasa One Metre
Klasa G-70
MICA MALA
REGATE
TRENINZI MK RIJEKA
Teorija jedrenja

Kao nastaju aerodinamicke sile na jedrima i hidrodinamicke sile na kobilici i kormilu