Make your own free website on Tripod.com

Modelarski klub Rijeka

Model - Izradi, porini i s njim jedri
Home
NOVOSTI
Nastupi za reprezentaciju Hrvatske
RAD S MLADIMA
Klasa One Metre
Klasa G-70
MICA MALA
REGATE
TRENINZI MK RIJEKA
Teorija jedrenja

PROJEKT MODEL IZRADI, PORINI I S NJIM JEDRI

Opcenito

 

Broj brodomodelara-jedrilicara u Hrvatskoj posljednjih godina je sve manji. Ljubav, znanje i vjestina projektiranja, izrade i natjecanja na cjelokupnom podrucju brodomodelarstva ne prenosi se na mladje uzraste i opravdana je opasnost da ovaj oblik tehnicke kulture i sporta nestane. To bi bio nedopustivi kraj nase duge tradicije brodomodelarstva koje se ne bi posramili mnogo poznatiji pomorski i jedrilicarski narodi.  Spontani pokusaji da se to ipak ne dogodi pojavili su se posljednjih godina u Splitu i Rijeci.

 

Ono sto je u pocetku bio pokusaj da se nesto napravi preraslo je u projekt  Model izradi, porini i s njim jedri   koji sistematski i strucno daje priliku zainteresiranima da izrade, jedre i natjecu se  pocetnickom radio-jedrilicom napravljenom od svima dostupnih materijala.

 

Postoji vise razloga zasto je kao pocetnicki model izabrana bas radio upravljana jedrilica. Glavni razlog tome je sto u Hrvatskoj, ali i u inozemstvu, vec vise od pola stoljeca postoji razvijeni i aktivni sustav natjecanja radio upravljanim modelima jedrilica. Ta nekad vrlo masovna i opce poznata aktivnost u nas, prakticno je pred odumiranjem upravo radi toga sto se prije petnaestak godina prestalo sustavno raditi sa najmladjima. Stoga bi ovaj projekt trebao predstavljati velikom broju mladih uvod u vrlo atraktivnu i korisnu granu tehnike i sporta, s kojom se s jednakom ljubavlju i natjecateljskim zarom mogu baviti do kasne zivotne dobi. Kao dokaz tome je podatak da su na posljednjim svjetskim prvenstvima za vrlo popularnu klasu radio jedrilica ''1 metar'' nastupali natjecatelji u dobi od 8 pa do 76 godina!

 

Faze projekta s navedenim odgovornim osobama i njihova gotovost

 

Faza I: Analiza stanja u jedrilicarskom brodomodelarstvu

 

Odgovorna osoba: Stanko Nincevic - JK  Zenta  Split

Suradnici: Ante Kovacevic - JK  Zenta  Split i Robert Grubisa MK  Rijeka , Rijeka

Gotovost: Tijekom 2001. godine snimljeno je stanje u jedrilicarskom brodomodelarstvu i zakljuceno je da treba osmisliti pocetnicku klasu radio-jedrilica duljine 700-750 mm prilagodjenu za izradu ucenicima visih razreda osnovnih skola.

 

Faza II: Analiza postojecih projekata u svijetu

 

Odgovorna osoba: Robert Grubisa - MK  Rijeka , Rijeka

Suradnik: Stanko Nincevic - JK  Zenta  Split

Gotovost: Tijekom 2001. godine prikupljeni i analizirani projekti ove vrste u V. Britaniji, Argentini, Novom Zelandu i Hrvatskoj. Odluceno da pocetnicki model bude dugacak 700 mm i da se napisu pravila klase nazvane G-70.

 

Faza III: Izrada pravila klase G-70

 

Odgovorna osoba: Robert Grubisa - MK  Rijeka , Rijeka

Suradnici: Ante Kovacevic  i Stanko Nincevic - JK  Zenta  Split

Gotovost: Tijekom 2002. godine napisana pravila klase G-70. Glavna znacajka pocetnicke klase su duljina preko svega 700 mm, istisnina 2.0 kg i povrsina jedrilja 2000 cm2. Projekti i materijali za gradnju moraju omoguciti sto je moguce jeftiniju i jednostavniju izvedbu radio-jedrilice. S Pravilima klase G-70 upoznat je Tajnik klase radio-upravljanih jedrilica pri Hrvatskom jedrilicarskom savezu koji daje potporu ovom projektu.

 

Faza IV: Izrada prototipa radio-jedrilice klase G-70

 

Odgovorne osoba: Robert Grubisa - MK  Rijeka , Rijeka i Stanko Nincevic - JK  Zenta  Split

Gotovost: Tijekom 2001. i 2002. godine izradjena su neovisno u Rijeci i Splitu dva prototipa kako bi se u praksi provjerilo da li se moze projektirati, izraditi i jedriti radio-jedrilicom klase G-70. U Splitu su 27. srpnja 2002 skupa zajedrili rijecka  Mica Mala pretezno drvene izrade i splitski prototip izradjen pretezno od plasticnih ABS ploca. Zakljucak je da se kao prvi projekt klase G-70, u obliku jednostavnih uputa za gradnju, razradi rijecki projekt Mica Mala  kao trenutno jednostavniji projekt napravljen od dostupnijih materijala. Ostavlja se mogucnost izrade i drugih projkata u skladu s pravilima klase G-70.

 

Faza V: Upute za izradu pocetnicke radio-jedrilice i potrebni nacrti

 

Odgovorna osoba: Robert Grubisa - MK  Rijeka , Rijeka

Suradnici:Ante Kovacevic  i Stanko Nincevic - JK  Zenta  Split

Gotovost: Tijekom 2002. zavrsen je prirucnik, fotografije izrade gotovog prototipa i svi potrebni nacrti za izradu pocetnicke radio-jedrilice klase G-70  Mica Mala . U dogovoru s tajnikom klase RU jedrilica pri Hrvatskom jedrilicarskom savezu odluceno je da se na Internet stranici HJS-a objavi u potpunosti spomenuti prirucnik sa svim potrebnim podacima o pocetnickoj klasi.

 

Faza VI: Priprema kompleta za izradu pocetnicke radio-jedrilice 

 

Odgovorna osoba: Robert Grubisa - MK  Rijeka , Rijeka

Gotovost: Tijekom 2002. sastavljen je komplet za izradu pocetnicke radio-jedrilice klase G-70  Mica Mala  sa svim potrebnim materijalom za izradu, prirucnikom, fotografijama izrade i gotovog prototipa i svim nacrtima. Do kraja 2002. godine isporucen je 21 komplet u Split i Rijeku, uglavnom u osnovne skole i gradske zajednice tehnicke kulture.

 

Faza VII: Planiranje Drzavnog seminara za obuku buducih ''Instruktora jedrilicarskog brodomodelarstva''

 

Odgovorna osoba: Bosko Madjarevic - clan IO HZTK, Ante Kovacevic - JK  Zenta  Split

Gotovost: Izvrsnom Odboru Hrvatske zajednice tehnicke kulture, na zasjedanju od 13.12.2002., na inicijativu Zajednice tehnicke kulture grada Splita predstavljen je prijedlog organiziranja Drzavnog seminara za obuku buducih ''Instruktora jedrilicarskog brodomodelarstva'' u Zagrebu, u proljece 2003. godine. Prijedlog je usvojen i uvrsten u financijski proracun HZTK za 2003. godinu.

 

Faza VIII: Provodjenje regionalnih seminara za obuku buducih ''Instruktora  jedrilicarskog brodomodelarstva''

 

Odgovorne osobe: Stanko Nincevic, Ante Kovacevic - JK  Zenta Split, Robert Grubisa - MK  Rijeka , Rijeka i ostali zainteresirani diljem Hrvatske

Gotovost:  Planirano je za 2003. godinu niz regionalnih seminara za obuku buducih Instruktora koji bi u svojim centrima bili nosioci aktivnosti. Potrebno je s ovom fazom upoznati Zajednice tehnicke kulture, osnovne skole, centre tehnickih aktivnosti, jedrilicarske klubove i ostale kako bi se medju njima pronasli zainteresirani instruktori i stvorili potrebni uvjeti za sirenje  jedrilicarskog brodomodelarstva u cijeloj Hrvatskoj.

 

Faza IX: Organiziranje regate pocetnika u jedrenju radio-jedrilicama klase G-70

 

Odgovorne osoba: Ante Kovacevic, Stanko Nincevic - JK  Zenta Split i Robert Grubisa - MK  Rijeka , Rijeka

Gotovost: Planirano za 2003. godinu. Organizirati nekoliko promotivnih regata sredinom 2003. godine do kada bi trebali biti spremni za jedrenje vecina radio-jedrilica napravljenih prema do sada isporucenim kompletima za izradu.

 

Faza X: Izrada uputa za organizaciju i provodjenje regate pocetnika u jedrenju RU jedrilicama klase G-70

 

Odgovorne osoba:  Ante Kovacevic - JK  Zenta  Split, Robert Grubisa - MK  Rijeka , Rijeka i svi ostali zainteresirani sa svojim prijedlozima

Gotovost: Planirano za 2003. godinu. Na temelju iskustava s promotivnih regata izraditi upute za organizaciju i provodjenje regate pocetnika u jedrenju radio-jedrilicama klase G-70. Izraditi sustav natjecanja od gradskih, zupanijskih i drzavnih prvenstava imajuci u vidu moguca medjunarodna natjecanja s vrsnjacima iz drugih drzava. Pri tome ce se posebno paziti da konacni sustav natjecanja klase G-70 bude u skladu sa vec postojecim i aktivnim sustavom natjecanja ostalih klasa radio jedrilica radi sto lakseg prelaska pocetnika na vece klase.

 

Faza XI: Dostupnost projekta svim zainteresiranim ucenicima visih razreda osnovnih skola diljem Hrvatske

 

Odgovorne osobe: Svi zainteresirani za razvoj ove aktivnosti

Gotovost: Planirano do kraja 2003. godine. Uz pomoc Zajednica tehnicke kulture i udruga pedagoga tehnicke kulture i ostalih zainteresiranih osigurati da svaka generacija visih razreda osnovnih skola u Hrvatskoj bude upoznata s mogucnosti bavljenja jedrilicarskim  brodomodelarstvom. U ovu svrhu treba iskoristiti prirucnik Roberta Grubise  Uvod u jedrenje radio-upravljanim jedrilicama  koji je u 2002. godini dostavljen osnovnim skolama u Rijeci.

 

Faza XII: Razvijanje novih projekata u klasi G-70 i medjunarodnim klasama radio-jedrilica

 

Odgovorne osobe: Svi zainteresirani za razvoj ove aktivnosti

Gotovost: Planirano do kraja 2004. godine. Izraditi nove projekte u klasi G-70 koristeci jeftine materijale. Izraditi i projekt prema pravilima medjunarodne klase  One Metre  namijenjen za prelaz sa pocetnickog modela klase G-70 na vecu. Izrada i jedrenje takvim modelom bio bi dobra priprema za gradnju i jedrenje slozenijim modelima medjunarodne klase  One Metre  na drzavnim i medjunarodnim regatama te europskim i svjetskim prvenstvima.

 

Perspektiva projekta  Model izradi, porini i s njim jedri   

 

Mukotrpan rad na prvih sedam faza je gotov. Iako apsolutno neophodni za konacni uspjeh projekta rezultati navedenih sedam zavrsenih faza bit ce bezvrijedni ako se ne dovrse, ali i kontinuirano ne nastavljaju preostalih pet faza.

 

Dosadasnja ostvarenja su poticaj za daljnji rad na preostalim fazama koje se nece moci ostvariti bez aktivnog sudjelovanja Hrvatske zajednice tehnicke kulture, gradskih i opcinskih odjela za sport i tehnicku kulturu, Hrvatskog jedrilicarskog saveza i svih ostalih zainteresiranih.

 

Takodjer je posebno potrebno napomenuti da je za uspjesan razvoj ovog projekta, kao uostalom i svih slicnih inicijativa danasnjice, neophodno u pojedinim fazama projekta primijeniti sistem financiranja. Tu se prvenstveno misli na honoriranje rada buducih Instruktora jedrilicarskog brodomodelarstva u njihovim centrima na osnovu razlicitih rezultata i kriterija postignutih u radu s djecom. Stoga je potrebno u samom pocetku realizacije i omasovljenja rada na ovom projektu izraditi kvalitetan i poticajan sistem financiranja buducih Instruktora.

Zadatak izrade sistema financiranja trebao bi biti povjeren instituciji Hrvatske zajednice tehnicke kulture, bilo na drzavnom ili na pojedinim gradskim i zupanijskim razinama. Suradnja sa udrugama pedagoga tehnicke kulture neizostavna je u ovom segmentu.

 

Sistem financiranja bi u konacnici trebao prvenstveno biti zasnovan na cjelokupnom ili djelomicnom participiranju same djece ukljucene u program u obliku clanarina. Pored toga ovaj atraktivan, koristan i plemenit projekt mogao bi privuci razne sponzore i donatore.   

 

Izradili:

 

Robert Grubisa - Modelarski Klub  Rijeka , Rijeka          

 

Ante Kovacevic- Jedrilicarski Klub  Zenta , Split

 

 

Sijecanj, 2003.godine.